InnovatieX toont visie voor de toekomst van ons land

Geschreven door Mark Wijsman

Als dagvoorzitter en interviewer verdiept Mark zich in de achtergronden van de onderwerpen die op events en bijeenkomsten besproken worden. Hier deelt hij updates en inzichten uit het vak.

In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kwamen bijna 2000 deelnemers samen om de toekomstvisie van onze leefomgeving te delen. Met ruim 50 sprekers en meer dan 80 innovaties is de Innovatie Expo een enorm podium voor innovatief Nederland.

InnovatieX is een doorlopend innovatieprogramma dat bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid met elkaar verbindt. De expo nam de aanwezigen mee in een wereld van grensverleggende vernieuwingen, met als doel het verbinden en versnellen van innovaties in de fysieke leefomgeving.

AI en de natuur in de spotlights

Uiteraard kon het evenement niet om de rol van technologische ontwikkeling in onze natuur heen. Spreker Christian Kromme opende het plenaire programma met een betoog voor positieve technologische vooruitgang en hoe we AI gaan gebruiken voor efficiëntie en duurzaamheid. Landschapsarchitect Jannemarie Jonge sprak over de balans tussen technologie en natuur en klimaatexpert Tim van Hattum pleitte voor lessen uit de natuur die we kunnen gebruiken voor het vormen van ons landschap

Gesprekken over innovatieve thema’s

Na een panelgesprek over de belangrijkste thema’s ondertekenden meerdere vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen, waaronder ministers Micky Adriaansens en Piet Adema, gezamenlijk het Kennis- en Innovatie Convenant.

Later sprak ik met vertegenwoordigers van de stad Rotterdam over hun plannen voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige stad. De stad heeft grote kansen tot het implementeren van innovatie in de leefomgeving, met oude industriegebieden die getransformeerd worden tot leefbare wijken en de omschakeling naar circulair beleid.

Op de expo vloer toonden tegelijkertijd tientallen instanties hun innovaties voor de toekomst en konden de bezoekers zich laten inspireren door de creatieve technologieën die onze leefomgeving de komende jaren gaan vormgeven.

Meer artikelen…